Category

 • Alik Das ( 3 )
 • Anasuya Chakraborty ( 14 )
 • Anita Roy Chowdhury ( 2 )
 • Ashis Kabasi ( 3 )
 • Ashoke Mullick ( 2 )
 • Babu Xavier ( 54 )
 • Bijon Choudhury ( 2 )
 • Biswajit Saha ( 4 )
 • BR Panesar ( 2 )
 • Chayan Roy ( 3 )
 • Debabrata Chakraborty ( 4 )
 • Debashis Kabasi ( 3 )
 • Debashish Chakraborty ( 6 )
 • Debendra Laha ( 1 )
 • Dewashis Das ( 4 )
 • Dhiren Sasmal ( 1 )
 • Dilip Chaudhury ( 2 )
 • Dipti Chakraborty ( 3 )
 • Diptish Ghosh Dastidar ( 11 )
 • Dwijen Gupta ( 1 )
 • Gautam Basu ( 1 )
 • Gouranga Beshai ( 6 )
 • Goutam Sharma ( 4 )
 • Isha Mohammad ( 2 )
 • Jayanta Roy ( 1 )
 • Jogen Chowdhury ( 2 )
 • Jyotee Kolte ( 2 )
 • Karina Sethi ( 3 )
 • Malay Chandan Saha ( 1 )
 • Manoj Dutta ( 6 )
 • Manoj Sarkar ( 2 )
 • Manu Parekh ( 4 )
 • Mihir Paul ( 3 )
 • Minakshi De ( 4 )
 • Nirmal Samanta ( 1 )
 • Paritosh Sen ( 20 )
 • Partha Bhattacharjee ( 1 )
 • Prabhakar Kolte ( 2 )
 • Pradip Rakshit ( 7 )
 • Pradosh Paul ( 1 )
 • Prakash Karmakar ( 2 )
 • Pramathesh Chandra ( 3 )
 • Prasanta Seal ( 5 )
 • Ramprasad ( 4 )
 • Ranadip Das ( 1 )
 • Rita Samtani ( 12 )
 • Ritendra Roy ( 1 )
 • Samir Aich ( 2 )
 • Samit Dey ( 3 )
 • Sanjoy Patra ( 1 )
 • Sankari Mitra ( 1 )
 • Santanu Bose ( 1 )
 • Sekhar Kar ( 1 )
 • Sekhar Roy ( 6 )
 • Shamshad Hussain ( 1 )
 • Shanu Lahiri ( 2 )
 • Shuvaprasanna Bhattacharya ( 1 )
 • Shyam Kanu Barathakur ( 11 )
 • Soumitra Kar ( 2 )
 • Sourav Jana ( 3 )
 • Stuti Laha ( 1 )
 • Subrata Sen ( 1 )
 • Sudhangsu Bandyopadhyay ( 2 )
 • Suman Choudhury ( 2 )
 • Suman Roy ( 1 )
 • Sunil De ( 2 )
 • Swapan Das ( 3 )
 • Swapan Kr. Roy ( 2 )
 • Swapan Saha ( 2 )
 • Tapan Mitra ( 1 )
 • Tarun Dey ( 3 )
 • Wasim Kapur ( 1 )